Jesteś tutaj
Start > Poradnik / Przydatne > Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – Arbeitslosengeld I

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – Arbeitslosengeld I

Kto i na jakich warunkach ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech? Sprawdź, czy jeśli wypowiesz umowę pracodawcy albo czy jeśli nie zostanie przedłużona Ci umowa, to  otrzymasz wsparcie od niemieckiego państwa. 

Reklama / Werbung

Rodzaje zasiłków dla bezrobotnych w Niemczech

W Niemczech osobom bezrobotnym przyznawane są pieniądze w ramach:

 • Arbeitslosengeld I – czyli zasiłku dla osób, które utraciły stałe zatrudnienie bądź wypowiedziały umowę. Zasiłek ten gwarantowany jest na określony czas (między 180 a 720 dni) i jest traktowany bardziej, jako pomost pomiędzy jedną a drugą pracą. Obliczany jest na podstawie ostatniego wynagrodzenia. 
 • Arbeitslosengeld II – zapomoga socjalna dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i pozostających bez stałego zatrudnienia,

Kto skorzysta z zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Zgodnie z informacją podaną na oficjalnej stronie Arbeitsagentur, o zasiłek dla bezrobotnych może ubiegać się osoba, która:

 • jest bezrobotna. Wyjątkiem jest umowa o pracę, na podstawie, której czas pracy wynosi mniej niż 15 godzin tygodniowo, 
 • w ostatnich dwóch latach pracy przez minimum rok odprowadzała składki socjalne (Arbeitslosenversicherung), wyjątek stanowi: udokumentowana służba wojskowa, macierzyństwo, czy urlop wychowawczy na dziecko, zasiłek chorobowy bądź młodzieżowy albo federalny wolontariat. 
 • w urzędzie zameldowała się osobiście, (rejestracji można jednak dokonać online, tutaj znajdziemy wniosek na Arbeitslosengeld I  https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal). 

Kiedy należy zameldować się do urzędu pracy?

Wydawać by się mogło, że odpowiedź jest banalnie prosta, wtedy, kiedy jest się bezrobotnym. Jednakże:

 • jeśli wykonywana praca jest na podstawie umowy na czas określony, to do urzędu pracy należy się zgłosić na trzy miesiące przed zakończeniem umowy, 
 • jeśli pracodawca z dnia na dzień poinformuje o nieprzedłużeniu umowy, bądź jej rozwiązaniu, pracownik powinien o tym fakcie poinformować urząd pracy w ciągu trzech najbliższych dni,
 • jeśli ktoś nie znajdzie nowej pracy, to musi zameldować się w pierwszym dniu bezrobotnego okresu. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zakończyły edukację (szkoła, Ausbildung bądź różnego rodzaju kursy). 

W jakiej wysokości przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku stanowi:

 • 60% ostatniego wynagrodzenia netto,
 • 67% ostatniego wynagrodzenia netto, jeśli pod opieką osoby bezrobotnej znajdują się dzieci,

Na wysokość zasiłku wpływ ma również klasa podatkowa (die Steuerklasse). 

Tutaj można mniej więcej wyliczyć, ile będzie wynosił zasiłek dla bezrobotnych – kliknij tu

WAŻNE!! Jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat przez zarejestrowaniem się w urzędzie pracy zarobki były średnio o 10 % wyższe, przysługuje prawo do rozszerzenia czasu obliczania wysokości zasiłku do dwóch lat. W takim przypadku należy przedłożyć świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający otrzymywanie wyższego wynagrodzenia. Te dokumenty najlepiej mieć od razu przy sobie, podczas rejestracji w urzędzie. 

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

O tym, przez jaki okres czasu wypłacany jest zasiłek, decydują dwa czynniki:

 • Staż pracy,
 • wiek osoby rejestrującej się.

Jak długo jest więc wypłacany zasiłek?

 – 180 dni za 12 przepracowanych miesięcy,

– 240 dni za16 przepracowanych miesięcy, 

– 300 dni za 20 przepracowanych miesięcy,

– 360 dni za 24 przepracowanych miesięcy,

– 450 dni za 30 przepracowanych miesięcy, ale przy osiągnięciu 50 roku życia,

– 540 dni za 36 przepracowanych miesięcy, ale przy osiągnięciu 55 roku życia,

– 720 dni za 48 przepracowanych miesięcy, ale przy osiągnięciu 58 roku życia.

Do 50 roku życia zasiłek przyznawany jest więc maksymalnie na rok czasu. Warto wiedzieć, że jeśli przepracowaliśmy mniej niż 12 miesięcy, ale składki socjalne opłacone zostały na co najmniej sześć miesięcy, to również można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. 

Zwolnienie dyscyplinarne bądź z własnej inicjatywy – przysługuje zasiłek?

Tak, jednakże pieniądze zostaną wypłacone dopiero po 12 tygodniach. Oznacza to, że również jeśli sami złożyliśmy wypowiedzenie albo z jakiegoś powodu zostaliśmy zwolnieni dyscyplinarnie, to także przysługuje nam zasiłek. Okres wypłacania zasiłku jednak się nie wydłuża Zasiłek przyznany więc na 12 miesięcy, w takich przypadkach będzie wypłacany od trzeciego miesiąca po rejestracji, przez kolejnych dziewięć miesięcy.

Kiedy jeszcze zasiłek może zostać wstrzymany?

Urząd pracy może skrócić bądź nie wypłacać przez określony czas zasiłku jeśli:

 • urzędnik zaproponuje pracę, a bezrobotny odrzuci ofertę,
 • jeśli bezrobotny odmówi wzięcia udziału w integracji zawodowej,
 • nie ma dowodów na to, że bezrobotny aktywnie poszukuje nowej pracy,
 • bezrobotny nie zamelduje się w urzędzie pracy w odpowiednim czasie (np. przy umowie na czas określony).

Czas przepracowany w Polsce będzie brany pod uwagę?

Tak, ale pod warunkiem, że minimum przez sześć miesięcy opłacane były w Niemczech składki socjalne. Okres przepracowany na terenie innych państw UE można jednak kumulować. Jest to ważne, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które mogą uzyskać prawo do wypłacania zasiłku przez dłuższy czas.  

Zasiłek można otrzymać również na polskie konto?

Tak, niemiecki urząd pracy dopuszcza możliwość transferu pieniędzy. Chęć otrzymywania pieniędzy należy zgłosić do niemieckiego urzędu pracy. Pieniądze w złotówkach (równowartość przyznanej kwoty w Euro) będzie wypłacał polski urząd pracy. Warunkiem jest pozostanie na terenie Niemiec do czasu uzyskania potwierdzenia transferowania pieniędzy do Polski (okres oczekiwania na odpowiedź wynosi minimum cztery tygodnie).

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Oprócz wniosku, który należy wypełnić przy rejestracji, konieczne będą:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty (niemiecki bądź innego kraju, będącego członkiem EU), ewentualnie ważny paszport,
 • potwierdzenie meldunku na terenie Niemiec (zaświadczenie musi być aktualne),
 • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie miesiące,
 • potwierdzenie przepracowanych lat pracy, również z zagranicy. Polskie świadectwa pracy należy mieć przetłumaczone, a akt urodzenia należy przedłożyć w wersji europejskiej.  

Konieczny będzie tłumacz?

Jeśli osoba starająca się o zasiłek nie komunikuje się biegle w języku niemieckim, to rzeczywiście dobrze jeśli w urzędzie zjawi się z osobą, która będzie mogła wytłumaczyć trudniejsze sformułowania. Ani język angielski ani tym bardziej polski nie będzie przydatny. Wszelkie formalności, związane z zasiłkiem dla bezrobotnych można bowiem zrealizować tylko w języku niemieckim. 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry