Jesteś tutaj
Start > Poradnik / Przydatne > Zasiłek dla bezrobotnych – Hartz IV – część I

Zasiłek dla bezrobotnych – Hartz IV – część I

Osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy bądź ich zarobki nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, mają prawo do zasiłku socjalnego – Hartz IV. Ten zasiłek, choć głównie wymieniany, jako zapomoga dla osób pozostających bez pracy, jest jednak często też wsparciem dla osób, których miesięczny przychód jest zbyt niski. Kto więc otrzyma taki zasiłek, w jakiej kwocie i na jaki okres? 

Reklama / Werbung

Co to jest Hartz IV?

Hartz IV jest właściwie najbardziej znanym zasiłkiem socjalnym. Fenomenem jest fakt, że osoba nieposiadająca stałej pracy bądź środków do życia, otrzymuje, co miesiąc od państwa niemieckiego dodatkowy zastrzyk gotówki. To jednak tylko pół prawdy. W rzeczywistości Hartz IV jest bardziej zapomogą socjalną, przyznawaną:

 – osobom, które po okresie Arbeitslosengeld I nadal nie znalazły nowej pracy, 

– osobom, które pracują, ale ich przychód jest zbyt niski, by mogły się samodzielnie utrzymać.

Jednym słowem właściwie Hartz IV bardziej jest zapomogą socjalną, niż zasiłkiem dla bezrobotnych. Głównym celem wypłacania tych pieniędzy jest bowiem zapewnienie obywatelom godnych warunków do życia. 

Komu przysługuje prawo do Hartz IV?

Teoretycznie każdy, kto nie ma pracy bądź środków do życia jest beneficjentem Hartz IV, jednak według ustawy prawo do tych środków przysługuje osobom:

 • po 15 roku życia, ale przed ukończeniem 65 roku życia, jeśli są urodzone przed 1947 rokiem i 67 roku życia, jeśli urodzone są po 1947 roku.  
 • są zdolne do pracy (erwerbsfähig) – zgodnie z ustawą, ten warunek spełnia każda osoba, która nie jest ograniczona z powodów zdrowotnych (zarówno psychicznie, jak i fizycznie) i może pracować przynajmniej trzy godziny dziennie. W przypadku cudzoziemców konieczne jest zezwolenie na wykonywanie pracy na terenie Niemiec.
 • potrzebują pomocy – a więc nie osiągają odpowiednich dochodów. Trzeba jednak brać pod uwagę, że do dochodu wlicza się nie tylko miesięczne wynagrodzenie, otrzymywane z tytułu pracy, ale również inne świadczenia, otrzymywane od państwa, takie jak:
  • Krankengeld,
  • Elterngeld,
  • Kindergeld,
  • Rente
  • BAföG, Ausbildungsgeld, Berufsausbildungsbeihilfe
  • Erbschaften, Abfindungen, Steuererstattungen

Także jeśli osoba posiada przychód:

 • ze sprzedaży akcji,
 • z odsetek i lokat,
 • z działalności gospodarczej, leasingu, wynajmu itd., 

 To również będzie to brane pod uwagę podobnie jak zwrot z podatku czy odziedziczony spadek. 

Przyjmuje się, że jeśli łączny dochód brutto nie przekracza 1200 Euro na miesiąc ( u osób samotnych bądź średni dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym), to zachodzi potrzeba pomocy. W przypadku gospodarstwa domowego, gdzie są małe dzieci, kwota podnosi się do 1500 Euro brutto. 

Co z majątkiem?

Państwo niemieckie udzieli pomocy, ale dopiero po wykorzystaniu prywatnych rezerw. To nie oznacza, że trzeba najpierw upłynnić wszystkie posiadane aktywa i oszczędności do ostatniego centa, ale że wysokość posiadanych oszczędności może zmniejszyć bądź opóźnić wypłacanie zasiłku. Posiadane aktywa a więc:

 • akcje,
 • biżuteria, 
 • oszczędności,
 • papiery wartościowe,
 • gotówka,
 • własne nieruchomości (ziemia, dom, mieszkanie)

są wliczane do majątku. Ważne jest również, jaki majątek posiadają osoby, żyjące w tym samym gospodarstwie domowym. 

Dodatkowo od posiadanego majątku odlicza się konkretne kwoty:

 • 150 Euro za każdy rok życia,
 • 750 Euro na niezbędne zakupy,
 • określone umową świadczenia emerytalne.

Jednakże nie wszystkie aktywa muszą stanowić podstawę odmowy wypłacenia świadczeń socjalnych. Wyjątkiem może być:

 – własna nieruchomość, której powierzchnia nie przekracza wielkości, określonej w przepisach o Hartz IV,

 – samochód, ale dopasowany do potrzeb – w przypadku rodziny wieloosobowej dopuszcza się np. pozostawienie vana. Osoby samotne mogą posiadać mniejszy samochód. 

Prawo cudzoziemców, w tym Polaków do Hartz IV

Polscy obywatele mieszkający na terenie Niemiec, również mają prawo do otrzymania zapomogi, pod warunkiem, że:

 • mieszkają na terenie Niemiec (miejsce zameldowania),
 • mogą wykonywać pracę na terenie Niemiec. 

Konieczne jest więc przedstawienie:

 • umowy najmu,
 • potwierdzenia aktualnego meldunku na terenie Niemiec,
 • dowodu osobistego.

Ile wynosi zasiłek Hartz IV?

W przeciwieństwie do Arbeitslosengeld I, Hartz IV wypłacany jest w postaci odgórnie ustalonych kwot. W 2019 roku rząd niemiecki wprowadził podwyżki i od stycznia zasiłek ten wynosi:

 • dla osób samotnych lub samotnie wychowujących dzieci    424 Euro, 
 • dla osób żyjących w konkubinacie                382 Euro, 
 • dla osób mieszkających w jednym gospodarstwie 

domowym oraz dla osób poniżej 25 roku życia, 

które wyprowadziły się od rodziców               339 Euro,

 • Niepełnoletni między 14 a 18 rokiem życia      322 Euro,
 • Dziew w wieku od 6 do 14 roku życia      302 Euro,
 • Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia      245 Euro.

Trzeba pamiętać, że beneficjenci Hartz IV są miedzy innymi zobowiązani do podejmowania pracy, tak zwanej 1 Euro Job i tylko niektóre sytuacje (np. trudne warunki pracy) mogą ich zwalniać z tego obowiązku.

Dalsze informacje Co przysługuje beneficjentom Hartz IV? część II

Zobacz Zasiłek dla bezrobotnych – Hartz IV – część III

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry