Jesteś tutaj
Start > Praca > Umowa o pracę w Niemczech

Umowa o pracę w Niemczech

Umowa o pracę jest bardzo ważnym dokumentem. Umowa powinna zawiera bowiem wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. To umowa o pracę reguluje okres próbny, czas urlopu czy okres wypowiedzenia. Dlatego pracodawca powinien umowę udostępnić nam wcześniej do przeczytania, a my, jeśli czegoś nie rozumiemy, powinniśmy dopytać. Umowa powinna zawierać też wszelkie, dokonane pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, uzgodnienia, warto tutaj pamiętać, że trudno dochodzić swoich praw, jeśli coś zostało uzgodnione, jedynie w formie ustnej.

Reklama / Werbung

Checklista Twojej umowy o pracę

Choć w internecie można znaleźć wiele gotowych formularzy umowy o pracę, to każdy przedsiębiorca ma prawo do stworzenia indywidualnych zapisów. Dlatego warto pamiętać, jakie punkty powinny się na pewno w umowie znaleźć.

 1. Strony umowy – czyli pracodawca, który zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę i pracobiorca, który zobowiązuje się do należytego wykonania, zawartego w umowie dzieła.
 2.  

 3. Termin rozpoczęcia pracy – czyli dzień, od którego pracownik rozpoczyna pracę i od którego naliczane jest wynagrodzenie.
 4.  

 5. Opis obowiązków i przebieg dnia pracy – w umowie najczęściej jest ogólny zarys wszelkich, wykonywanych przez pracownika czynności.
 6.  

 7. Czas, na jaki zawarta jest umowa.  – Podobnie, jak w Polsce i w Niemczech obowiązują dwa rodzaje umów – na czas określony i nieokreślony. Umowę na czas określony można przedłużyć tylko trzy razy i tylko w przeciągu 24 miesięcy. Po tym czasie albo umowa samoistnie wygasa, albo stosunek pracy przechodzi w umowę na czas nieokreślony.
 8.  

 9. Czas próbny – Większość przedsiębiorców wymaga przejścia okresu próbnego. Taki okres powinien jednak trwać maksymalnie sześć miesięcy, a okres wypowiedzenia w tym czasie trwa dwa tygodnie.
 10.  

 11. Miejsce pracy – ważne, jeśli pracodawca posiada kilka oddziałów i to w różnych miejscowościach. Informacja o tym, gdzie będziemy wykonywać nasze obowiązki, powinna się znaleźć w części o stronach umowy.
 12.  

 13. Wynagrodzenie – w umowie musi się znaleźć zarówno wysokość wynagrodzenia, jak i termin otrzymania wynagrodzenia na konto (zazwyczaj jest to początek albo środek miesiąca). W tej części pracodawca musi wyszczególnić również wszystkie dodatki, jak np. Weihnachtsgeld (tzw. czternastka) albo Urlaubsgeld (tzw. trzynastka), a także wszystkie dodatkowe premie, które otrzymamy.
  UWAGA! Od 2015 roku obowiązuje w Niemczech minimalne wynagrodzenie, które na dzień dzisiejszy wynosi 8,84 Euro Brutto na godzinę. Wynagrodzenie minimalne obliczane jest co dwa lata, a więc w 2019 roku stawka może ulec zmianie.
 14.  

 15. Termin wypowiedzenia – Po okresie próbnym każda umowa musi zawierać konkretny termin wypowiedzenia, który według prawa wynosi minimum cztery tygodnie. Jest to jednak bardzo indywidualna sprawa pracodawcy i okres może być znacznie dłuższy. Warto brać pod uwagę, również staż pracy. Im dłużej pracujemy, tym dłuższy będzie okres wypowiedzenia, tak więc np. po pięciu latach pracy pracodawca podwyższy okres wypowiedzenia na osiem tygodni, a po 10 latach pracy na cztery miesiące.
 16.  

 17. Urlop – niezależnie czy podpisaliśmy umowę na czas określony czy nieokreślony, przysługuje nam prawo do urlopu. Zgodnie z przepisami czas urlopu wynosi 20 dni przy pięciodniowym tygodniu pracy. Jeśli pracujemy sześć dni w tygodniu, przysługują nam 24 dni urlopu. To jest jednak minimum, pracodawca może wydłużyć czas urlopu nawet do 30 dni na rok, jest to jednak niepisana zasada i zależy od wewnętrznych ustaleń danego przedsiębiorstwa. Jeśli jednak pracodawca gwarantuje nam jedynie 20 dni, warto spróbować negocjować.
 18.  

 19. Zwolnienia chorobowe  – w umowie przede wszystkim musi być zaznaczone od ilu dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Pracownik bowiem ma obowiązek w pierwszym dniu swojej absencji, poinformować o niezdolności do pracy. Pracodawca może uznać, iż za pierwsze dwa dni nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie albo może żądać za każdy dzień chorobowy tak zwanego AU – Bescheinigung. Jeśli nie dostarczymy zwolnienia za wymagane dni, pracodawca potraktuje to jako urlop.
 20.  

 21. Nadgodziny – każdy pracownik ma prawo do nadgodzin, zarówno dobrowolnie, jak i na prośbę pracodawcy. Jest jednak zasada, że osoba zatrudniona na niepełny etat, nie może regularnie każdego tygodnia przepracować 40 godzin. Nadgodziny muszą być albo dodatkowo płatne, albo wybrane jako urlop. Możemy się zrzec nadgodzin, podpisując stosowną klauzulę. Pracodawcy często tak robią, dając wyższe wynagrodzenie, w zamian za nienaliczanie nadgodzin. Co jest niezgodne z prawem, to zapis w umowie, że nadgodziny są wliczone w regularną wypłatę.
 22.  

 23. Zasada poufności – niektóre firmy wpisują do umowy zasadę poufności. Najczęściej jest to związane z zachowaniem wszelkich tajemnic danego przedsiębiorstwa i np. zakazem pracy u konkurencji.
 24.  

 25. Dodatkowa praca – jeśli chcemy podjąć dodatkową pracę, to mamy obowiązek nie tylko poinformowania o tym pracodawcy, ale również uzyskania od niego pisemnej zgody na jej wykonywanie. Taka dodatkowa praca musi być również regulowana w umowie o pracę.
 26.  

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry