Jesteś tutaj
Start > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia w niemczech co warto wiedzieć

Ubezpieczenia w niemczech co warto wiedzieć

System ubezpieczeń w Niemczech 

System ubezpieczeń  w Niemczech to bardzo szeroki temat. W tym artykule postaram się opisać ten temat ogólnie żeby po przeczytaniu mieć wstępne informacje. Wiadomo zakres zabezpieczenia przez ubezpieczenia  to sprawa indywidualna i uzależniona od sytuacji osobistej i zawodowej. W Niemczech dzielimy ubezpieczenia na:

Reklama / Werbung
 • Ubezpieczenia ustawowe/społeczne
 • Ubezpieczenia prywatne

Ubezpieczenia ustawowe/społeczne

Ubezpieczenie społeczne obejmuje w większości wszystkich pracowników, częściowo studentów, żołnierzy, rencistów, a także ich rodzin. W niektórych przypadkach również osób prowadzących własna  dzałalność gospodarczą (Gewerbe/Selbständige). Ustawowe ubezpieczenia są obowiązkowe dla każdego zatrudnionego legalnie pracownika w Niemczech (Arbeitnehmer) jeżeli zarobek przekracza 450 € brutto w miesiącu . Prawie wszystkie składki są dzielone po połowie między pracodawca a pracownikiem, są one potrącane bezpośrednio z wypłaty przez pracodawcę i odprowadzane.

Ubezpieczenia ustawowe podzielone są na kategorie:

 • Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie opieki pielęgnacyjnej
 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków ( przy pracy, dla dzieci w przedszkolu/szkole)
 • Ubezpieczenie od bezrobocia

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne (Gesetzliche Krankenversicherung w skrócie GKV)

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech zapewnia pokrycia kosztów leczenia w przypadku choroby. Do niektórych świadczeń jest ustawowo określona wysokość udziału własnego w ramach współpłacenia wynosi 10% kosztów – jednak minumum  5 euro i nie więcej niż 10 euro.  Dzieci i młodzież do 18 lat są przeważnie zwolnione od opłat.

Obejmuje następujące świadczenia:

 • Opieka lekarska
 • Zabiegi ambulatoryjne
 • Psychoterapia
 • Środki lecznicze
 • Środki pomocnicze
 • Transport medyczny
 • Leczenie szpitalne
 • Stomatologia i protetyka
 • Pobyty sanitarne
 • Profilaktyka
 • Zasiłek chorobowy

Ubezpieczenie opieki pielęgnacyjnej

Opieka pielęgniarską systemy ubespieczen społecznych, jest na wypadek konieczności opieki pielęgniarskiej na skutek wypadków, chorób lub starości. Opieka polega na obecności osoby pomagającej w wykonywaniu codziennych czynności. Opieka jest dzielona na grupy w zależności od potrzeby pacjenta i ustalany przez MDK   ( medyczna służba kasy chorych).

Ubezpieczenie emerytalne

Fundusz emerytalny jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych i jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Aby otrzymać jednakże jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu tego ubezpieczenia, należy wpłacić składki przez okres co najmniej 5 lat. Wysokość emerytury w Niemczech zależy od wysokości płaconych składek na rzecz funduszu emerytalnego w ciągu przepracowanych lat.  W Niemczech jest również uprawniony  wdowiec lub wdowa do pobierania skrócone emerytury  po żonie / mężu w przypadku jego śmierci obojętnie czy sama pracuj czy pobiera swoją emeryturę.  Osoby prowadzące własna  dzałalność gospodarczą (Gewerbe/Selbständige) są przeważnie zwolnieni od ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, w niektórych przypadkach jest obowiązek odprowadzania składek. Na rok dzisiejszy (2017) jest regularny wiek emerytalny to 67 lat, można się starać o przejście na wcześniejsza emeryturę za skróceniem emerytury.

Ubezpieczenie od wypadku ( przy pracy, dla dzieci w przedszkolu/szkole)

Ubezpieczenie od wypadku jest w całości opłacane na koszt pracodawcy i obowiązkowe dla wszystkich pracowników. W Niemczech istnieje wiele instytucji ubezpieczający od nieszczęśliwych wypadków w pracy. W zależności od miejsca zatrudnienia danej osoby, właściwymi jednostkami są różne kasy ubezpieczenia wypadkowego lub zawodowe stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy są świadczeniami branżowych organizacji przedsiębiorstw (Berufsgenossenschaft w skrócie BG), działających jako zakłd ubezpieczeń społecznych. Świadczenia w razie wypadku w pracy lub w drodze do pracy i z pracy:

 • Opieka medyczna, leczenie szpitalne i ambulatoryjne
 • Leki, środki ortopedyczne i inne środki pomocnicze
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ponowna integracja zawodowa i społeczna
 • Renta z tytułu wypadku min 20% utraty możliwości wykonywania pracy
 • Zasiłek przejściowy na okres uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej
 • Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku konieczności korzystania z opieki
 • Świadczenia dla rodziny zmarłego (renta)

Ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung)

Ustawowe ubezpieczenie od utraty pracy jest składnikiem ubezpieczenia społecznego w Niemczech i oferuje zabezpieczenie przed rysikiem bezrobocia. Składkę na ubezpieczenie od utraty pracy w Niemczech są płacone nie tylko przez pracodawcę lecz także przez pracownika.

Wnioskodawca żeby dostać wspomaganie przy bezrobociu (Arbeitslosengeld I) musi spełnić między innymi niżej napisane warunki:

 • Być bezrobotnym,
 • Spełnić okres kwalifikacyjny ( Jeśli spędziłeś co najmniej dwanaście miesięcy w ramach obowiązku ubezpieczeniowego (np. Zatrudnienia, opieki zdrowotnej),
 • w ciągu ostatnich dwóch lat przed ogłoszeniem bezrobocia i rozpoczęciem bezrobocia),
 • Musisz zgłosić się osobiście jako bezrobotny.

 

Ubezpieczenia prywatne w Niemczech 

System prywatnych ubezpieczeń w Niemczech jest bardzo rozbudowany i dzieli się na ubezpieczenia dla osób prywatnych i dla firm.

Nieraz nazywają się tak samo ale różnią  się bardzo od siebie.

Ubezpieczenia dla osób prywatnych to między innymi są takie:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne (Samochód, Motor, przyczepa itp.),
 • Ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej,
 • Ubezpieczenia od ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenie domu (budynku ),
 • Ubezpieczenie rzeczy w domu lub mieszkaniu,
 • Ubezpieczenie zdrowotne (pełne PKV albo dodatkowe ),
 • Ubezpieczenie emerytalne,
 • Ubezpieczenie w przypadku śmierci,
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej za szkody spowodowane przez własnego psa,
 • i wiele innych.

 

Ubezpieczenia dla Firm:

 • Ubezpieczenie komunikacyjne (Samochód, ciężarówka, przyczepa itp.),
 • Ubezpieczenia od odpowiedzialność cywilnej,
 • Ubezpieczenia od ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenie domu (budynku )
 • Ubezpieczenie rzeczy firmowych (Maszyny, Towar, itp)

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry