Jesteś tutaj
Start > Praca > Praca w Niemczech – co warto wiedzieć

Praca w Niemczech – co warto wiedzieć

Podejmując prace w Niemczech warto wiedzieć jakie są możliwości pracy, wszystkie maja swoje plusy i minusy.

Reklama / Werbung

Do najczęściej spotykanych należą:

 • Zatrudnienie na umowę u pracodawcy (Arbeitnehmer). 
 • Zatrudnienie dodatkowe lub krótkookresowe/sezonowe (Minijob, Basisjob)
 • Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech
 • Założenie firmy i prowadzenie swojej działalności gospodarczej w Niemczech (Gewerbe, Selbstständigkeit)
 • Praca na czarno (Schwarzarbeit)

Zatrudniene pracownika z umową o pracę / regulaminem pracy (Arbeitnehmer)

Uregulowanie umowy o pracę może być swobodnie uzgodnione przez obydwie strony, pod warunkiem że prawo pracy nie przewiduje obowiązkowych przepisów. Takie przepisy wyższego rzędu mogą wynikać z prawa, układu zbiorowego pracy lub umowy o pracę. 

Uregulowanie umowy o pracę, które narusza zakaz prawny jest nieważne, § 134 BGB (np. wynagrodzenie jest mniejsze niż stawka minimalna, ).

Umowa o pracę może zawierać następujące elementy:

 • Informacje o umawiających się stronach,
 • Informacje dotyczące początku, czasu trwania, czasu próbnego, końca umowy o pracę i okres wypowiedzenia.
 • Informacje o pracy, opis stanowiska pracy, czas pracy i dodatkowe prace, urlop,
 • Wynagrodzenie, płaca miesięczna, wynagrodzenie akordowe, stawka godzinowa, dodatki.
 • Zobowiązania dodatkowe, takie jak punktualność czy zapobieganie wypadkom, zameldowane choroby.
 • Postanowienia końcowe, odesłanie do układu zbiorowego.

Możliwości zatrudnienia z umową o pracę

 • zatrudniene na pełny etat (Vollzeit)
 • zatrudniene na „cześć etatu“ (Teilzeit). W języku niemieckim niema oznaczenia takiego jak półetatu, 3/4 etatu itp. są podawane w umowie godziny pracy na tydzień albo w miesiącu.

Podatek i zabezpieczenie socjalne

Po zatrudnieniu u pracodawcy powyżej 450 € (Tallzeit albo Vollzeit) jest odprowadzany podatek dochodowy automatycznie przez pracodawcę według karty podatkowej od pracownika. 

Na ubezpieczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie od bezrobocia itd.) są składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawce i pracownika.

Minijob to zatrudniene dodatkowe lub krótkookresowe/sezonowe (Minijob, Basisjob)

Definicja i rodzaje zatrudnienia

Minijob, czyli forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin lub  zatrudniene krótkoterminowe.

Są dwa rodzaje zatrudnienia:  

 • do 450 euro miesięcznie, te zatrudniene jest ograniczone do określonego limitu zarobków (450 €),  to popularna i znana forma zatrudnienia w Niemczech. 
 • i zatrudniene krótkoterminowe / krótkookresowe jest ograniczona do pewnego okresu czasu od samego początku. To mało co znana forma zatrudnienia w Niemczech. Da lepszego zrozumienia i rozpoznania będę opisywał ją jako pracę / zatrudniene sezonowe.

Zatrudnienie do 450€ miesięcznie. (Minijob, Basisjob)

W Niemczech zatrudnienie o niewielkim wynagrodzeniu zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 SGB IV jest przewidziane, jeżeli zarobek z tego zatrudnienia nie przekracza miesięcznego limitu wynagrodzenia w wysokości 450 EUR (do 2012 r .: 400 EUR). Ważne jest, aby minijobber regularnie nie zarabiał więcej niż 450 euro miesięcznie. 

Zazwyczaj pracuje się regularnie – tygodniowe godziny pracy i liczba miesięcznych zadań nie ma znaczenia.

Pracownik mają korzyści z te formy współpracy dla niego jest brutto jednoczenie netto. Pracownicy mają te same prawa do pracy, co pracownicy pełnoetatowi: 

czy to na wynagrodzeniu w przypadku choroby czy urlopu. Jest prawo do świadczeń z ustawowego ubezpieczenia od wypadków, w przypadku wypadku w drodze lub powrotu z pracy lub w pracy.

Również dla minijobberów stosuje się minimalną płacę wynoszącą co najmniej 8,84 euro brutto na godzinę. (2017)

Zatrudniene krótkoterminowe / krótkookresowe lub sezonowe (Kurzfristige Minijobs).

Praca sezonowa krótkoterminowa jest ograniczona do pewnego okresu od samego początku. Na maksimum:

 • trzy miesiące, jeśli pracownik pracuje co najmniej pięć dni w tygodniu lub
 • 70 dni roboczych, jeśli pracownik pracuje regularnie krócej niż pięć dni w tygodniu.

Zatrudniene krótkoterminowe jest często proponowane przy pracach sezonowych takich jak praca przy zbiorze winogron, wiśni, itp.

Nie mylić z umową na czas określony to inny rodzaj zatrudnienia.

Te terminy mają zastosowanie ogólnie:

 • dla wszystkich pracujących sezonowo w ciągu roku kalendarzowego, ale również
 • na zatrudnienie między kalendarzowe, które od początku jest ograniczone do trzech miesięcy lub 70 dni roboczych.

Krótkookresowe zatrudnienie sezonowe nie podlega oplat społecznych takich jak ubezpieczenie zdrowotne, pielęgniarskie, emerytalne i  od bezrobocia – bez względu na wysokość zarobków. 

Pracodawca, a także pracownik nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne.

Opodatkowanie krótkoterminowych prac sezonowych

Możesz opodatkować krótkoterminową pracę na dwa sposoby:

 • Indywidualnie według klasy podatkowej pracownika lub
 • pod pewnymi warunkami stawka ryczałtowa wynosi 25 procent.

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

Polski pracodawca delegujący do Niemiec musi stale przestrzegać wymogów niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. 

Zgodnie z AEntG określone minimalne warunki pracy zawarte w niemieckich przepisach ustawowych i wykonawczych stosuje się także wobec pracowników delegowanych. Dotyczy to zwłaszcza przepisów o:

 • stawkach płacy minimalnej
 • roczny minimalny urlop płatny
 • maksymalny czas pracy dzienne i tygodniowo
 • bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i higienie w miejscu pracy

Założenie firmy i prowadzenie swojej działalności gospodarczej w Niemczech

Gewerbe to nazwa działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Potocznie używana jest do określenia zarobkowej, działalności gospodarczej, związanej z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami.

Założenie firmy na terenie Niemiec nie jest skomplikowanym procesem, gdyż może to zrobić praktycznie każdy bez większych przeszkód.

Decyzja o założeniu działalności gospodarczej w Niemczech powinna być podjęta na podstawie analizy możliwości, rynku, konkurencji i własnych umiejętności.

Rejestracja działalności wymaga podania różnych danych osobowych, a także dokładnych informacji odnośnie rodzaju i daty rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Rejestracja lub wymeldowanie działalności wymaga uiszczenia opłaty od 15 do 30 EUR w zależności od rodzaju działalności.

Prowadzenie własnej firmy oznacza głównie dużą odpowiedzialność.

Osoba prowadząca działalność sama ustala czas, miejsce pracy i ceny.

Oprócz tego jest zobowiązana do opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualnie ubezpieczenia rentowo-emerytalnego (jeżeli jest w grupie osób prowadzących działalność objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, np. rzemieślnicy wymienieni w załączniku „A” do niemieckiej ustawy o rzemiośle).

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z obowiązkami zarówno podatkowymi, jak i księgowymi.

Przepisy w Niemczech wymagają między innymi:

 • prowadzenie księgowości,
 • przechowywanie dokumentacji
 • obowiązek złożenia zeznania podatkowego,
 • deklaracje podatkowe do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • deklaracje w zakresie niemieckiego podatku od towarớw i usług (VAT),
 • obowiązek złożenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Często są ogłoszenia „praca na Gewerbe“ to właściwie paradoks słowny i normalne zabroniony (działalność pozorowana (Scheinselbständigkeit). 

To jest proponowane żeby ominąć przepisy, takie jak:

wynagrodzenie minimalne wynoszące co najmniej 8,84 euro brutto na godzinę  (2017) w niektórych branżach więcej,

zaoszczędzenie składek do kas emerytalno -rentowych, zdrowotnych i ubezpieczenia wypadkowego,

zleceniodawca nie płaci urlopu i chorobowego.

To jest praca jako podwykonawca, nie zabroniona jeżeli:

sam ustalasz czas, miejsce i wymiar czasu pracy,

posiadasz więcej niż jednego kontrahenta,

posiadasz własne pomieszczenia, narzędzia pracy, odzież roboczą itp.,

ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiada z tytułu rękojmi za wykonane prace, wynagrodzenie naliczane jest od wykonanej pracy, nie na podstawie stawki godzinowej).

Praca na czarno w Niemczech (Schwarzarbeit)

Raczej wszyscy wiedza ze praca na czarno jest zabroniona, a jednak jest ten rodzaj pracy jest często proponowany i również wykonywany. Pomimo wysokich kar w dalszym ciągu spora część ludzi godzi się lub wybiera pracę na czarno, czy z niewiedzy oraz pragnące zaoszczędzić.

Wśród naszych rodaków istnieje przekonanie, że taka praca przynosi więcej korzyści. Rzeczywistość okazuje się jednak być zupełnie inna.

Dlaczego pracują ludzie na czarno?

To często podawane argumenty:

nie opłaca mi się pracować legalnie,

nie mogę znaleźć pracy legalnie,

oszczędzać na podatku ,

nie płace składek na ubezpieczenia społeczne,

pracodawcy omijają również przepisy BHP czy standardy czasu pracy i płacy minimalnej.

Praca na czarno w Niemczech nie jest wykroczeniem, a przestępstwem, za które karany jest zarówno pracownik jak i pracodawca.  

Konsekwencje pracy na czarno jest albo może być 

kara grzywna,

pozbawienie wolności,

nadpłata podatku, (pracownik i pracodawca)

nadpłata składek do ubezpieczeń społecznych, (pracownik i pracodawca)

zwrot pobieranych zasiłków,

zakaz pracy w Niemczech,

nie jesteś ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków, i musz pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni, 

unikając płacenia składek do ubezpieczeń społecznych, nie otrzymasz świadczeń społecznych,

nie masz prawa do wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Nie zdziała zatem nic na drodze sądowej,

nie masz prawa do reklamacji za wykonywaną pracę. Nie zdziała zatem nic na drodze sądowej.

Praca na czarno się nie opłaca, jak już zostało to wskazane, wiąże się z całym szeregiem konsekwencji, zarówno odnośnie prawa cywilnego, jak i karnego (kary grzywny czy pozbawienie wolności). 

Źródło informacji:

https://www.gesetze-im-internet.de/

https://de.wikipedia.org

https://www.minijob-zentrale.de

http://www.zoll.de

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry