Jesteś tutaj
Start > Praca > Minijob, czyli co warto wiedzieć o tej formie zatrudnienia w Niemczech

Minijob, czyli co warto wiedzieć o tej formie zatrudnienia w Niemczech

Zarówno w kanałach socjalnych i internecie, publikuje się ostatnio wiele sprzecznych informacji na temat MiniJob. Błędy te często wynikają z niedoinformowania i wystarczającego braku znajomości przepisów.

Reklama / Werbung

Wiadomo ze jak przy każdej umowie warto ja mieć na piśmie, wtedy wiesz co i jak i jesteś pewny ze nie pracujesz na czarno.

Zacznijmy od początku, co to jest MiniJob?

Definicja i rodzaje tej pracy

Minijob jest dodatkowa praca. Dodatkowa oznacza, że istnieje określony limit zarobków lub określone limity czasowe. Pracownik może pracować w firmie albo w prywatnym gospodarstwie domowym.

Są dwa rodzaje zatrudnienia: do 450 euro i krótkoterminowe

  • Praca na 450 euro jest ograniczona do określonego limitu zarobków.
  • Krótkookresowy MiniJob jest ustalony wcześniej na określonych terminach na przykład: praca sezonowa (nie mylić z umowa na czas na przykład na 6 miesięcy albo rok).

Jake są rozróżnienie między pracą w firmie albo w prywatnym gospodarstwie domowym?

Pracownik może pracować w sektorze komercyjnym, a także w prywatnym gospodarstwie domowym. Istnieją różnice głównie w opłatach i zameldowania  pracownika w siedzibie Minijob-Zentrale.

Do pracy w prywatnym gospodarstwie domowym należą:

Gotowanie, sprzątanie, zakupy i ogrodnictwo to tak samo część opieki nad dziećmi, chorymi osobami, jak i osobami starszymi – lub zwierzętami. Praca ta jest zwykle wykonywana przez członków rodziny, ale może być również prowadzona przez MiniJob, jeśli pracownik i pracodawca są osobami prywatnymi.

450 euro MiniJob w firmie

Praca do 450 euro miesięcznie jest dostępna z regularnymi i elastycznymi godzinami pracy, jest z stałym i zmieniającym się zarobkiem miesięcznym.

Następujące teksty informują cię:

Ile możesz zarobić

Pracownik może zarobić do 450 euro miesięcznie. Jeśli pracuje przez rok, maksymalna kwota to 5.400 euro – roczny limit zarobków.
Uwaga – jednorazowe płatności, takie jak świąteczne lub urlopowe są wliczane do limitu rocznego.
Jeśli pracownik przekroczy ten limit zarobków, nie jest wtedy MiniJob, tylko stosunek pracy z ubezpieczeniem społecznym od początku zatrudnienia.

Co się stanie, gdy pracownik przekroczy miesięczny limit zarobków?

Jeśli zdarza się to sporadycznie i nieprzewidywalnie do trzech razy w okresie dwunastomiesięcznym, działalność pozostaje minijobem. W takich wyjątkowych przypadkach roczna maksymalna kwota może wynosić więcej niż 5.400 EUR.

Przykład:

Pracownik z regularnym miesięcznym wynagrodzeniem 420 euro pracował dodatkowo w zastępstwie w czasie choroby innego pracownika przez jeden miesiąc.

W tym miesiącu zarobił 1000 euro. Jego zatrudnienie jest nadal minijobem, ponieważ tylko niekiedy (w ciągu jednego miesiąca) przekroczył miesięczny limit zarobków wynoszącego 450 euro a choroby innego pracownika nie można przewidzieć.

Czy możesz mieć jednocześnie kilka MiniJobs

UwagaTak tylko możliwe dla pracownikow bez głównego zatrudnienia wymagającego ubezpieczenia społecznego.

Jeśli pracownik nie ma głównej pracy wymagającej ubezpieczenia społecznego, może on prowadzić kilka minijobów obok siebie, jeśli zarobek w sumie nie przekroczy 450 euro miesięcznie. Jeśli przekroczy całkowity limit zarobków, wszystkie miejsca pracy podlegają ubezpieczeniu – a więc nie liczą się jako MiniJob.

Czy istnieje obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne?

Od 2013 roku jest obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. Pracownicy mogą jednak w dowolnym momencie zostać uwolnieni od tego obowiązku ubezpieczeniowego jak złoża wniosek.

Uwaga – ważne żeby nabrać prawa do renty ustawowej w Niemczech musisz mieć przepracowane przynajmie 5 lat, jeżeli płaciłeś składki na MiniJob do ubezpieczenia emerytalnego to one się liczą.

Składka do ubezpieczenia emerytalnego jest w wysokości 18,7 procent. Pracodawca opłaca 15 procent a pracownicy mają udział własny w wysokości 3,7 procent w przypadku zatrudnienia w firmie.

Ubezpieczenie zdrowotne, opiekuńcze i bezrobotne dla pracownika na MiniJob do 450 euro

Pracodawca komercyjny płaci stawkę ryczałtową wysokości 13 procent w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą obliczeń jest zarobek brutto.
Nie są opłacane składki na ubezpieczenie pielęgniarskie i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Pracownik nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne, opiekę pielęgnacyjna i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Pracodawca nie może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasług pracownika.

Uwaga – składka ubezpieczenia zdrowotnego jest składka solidna. Pracownik nie ma ubezpieczenia zdrowotnego przez MiniJob.

Czy jestem ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków?

Ustawowe ubezpieczenie od wypadków jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców. Pracodawca, musisz zarejestrować swoich wszystkich pracowników w ustawowym ubezpieczeniu od wypadków i płacić na nich składki.
Pracownik jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków w drodze do pracy, w pracy i w drodze powrotnej do domu.

Jak to jest z prawem pracy?

Prawo pracy jest te same jak dla pracownika na pełny etat, czyli należy się między innymi:

  • Płaca minimalna – od roku 2017 jest 8,84 euro na godzinę. W niektórych zawodach jest płaca minimalna większa.
  • Płacony urlop – jest liczony tak żeby mieć przynajmniej cztery tygodnie urlopu w roku.
  • Ciągłość płacenia wypłaty w czasie choroby – do 6 tygodni (tylko za dni co by się pracowało)
  • Ciągłość płacenia wypłaty w czasie ciąży – jeżeli dalsza praca jest zabroniona według przepisów i 6 tygodni przed porodem.
  • Płacone święta – jeżeli twoja praca regularna wypada w święto pracodawca jest zobowiązany ci z ten dzień zapłać.

Czy muszę płacić podatek dochodowy od zarobków na MiniJob do 450 euro?

Podatek ryczałtowy w wysokości dwóch procent jest płacony przez pracodawcę.

Pracownik nie płaci nic i nie musi się rozliczać z tych dochodów przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Źródło informacji

www.minijob-zentrale.de
www.bmas.de
www.dgb.de

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry