Jesteś tutaj
Start > Poradnik / Przydatne > Kindergeld, – czyli świadczenia socjalne w Niemczech na dzieci

Kindergeld, – czyli świadczenia socjalne w Niemczech na dzieci

Właściwie znaczenia słowa Kindergeld, podobnie jak Hartz IV nie trzeba tłumaczyć. Niemcy są państwem znanym z bogatych świadczeń socjalnych, a jednym z nich jest właśnie comiesięczne świadczenie, wypłacane na każde, znajdujące się w gospodarstwie domowym dziecko. Kto ma prawo otrzymać zasiłek, w jakiej wysokości jest przyznawany i gdzie składać dokumenty?

Reklama / Werbung

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld to nic innego jak świadczenie rodzinne, przyznawane na każde dziecko:

 • od urodzenia do 18 roku życia, bądź jeśli się uczy, to do 25 roku życia,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych, Kindergeld przysługuje do 25 roku życia bez konieczności spełniania warunku o dalszej edukacji dziecka,
 • dzieci mogą mieszkać poza granicami Niemiec, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, jest to regulowane prawnie i jeśli jeden rodzic pracuje na terenie Niemiec i spełnia określone warunki, to przysługuje mu prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych, na dzieci mieszkające na terenie Polski. 
 • Pełnoletnie dziecko, zarejestrowane, jako bezrobotne, może uzyskiwać jeszcze Kindergeld do 21 roku życia,
 • Jeśli po 18- tym roku życia dziecko podejmie pracę tak zwaną Mini – Job za maksymalnie 450 Euro na miesiąc, również może otrzymywać jeszcze Kindergeld

Wysokość zasiłku Kindergeld

Świadczenia wypłacane są, co miesiąc od dnia urodzenia dziecka bądź od dnia złożenia wniosku. Istnieje więc możliwość zameldowania już starszych dzieci, a świadczenia, zgodnie ze zmianą, wprowadzoną w styczniu 2018 roku, mogą być wypłacone do sześciu miesięcy wstecz od złożenia wniosku, a nie cztery lata wstecz, jak było do grudnia 2017 roku. 

Wysokość świadczenia zależna jest od ilości posiadanych dzieci i po małej podwyżce w 2018 roku Kindergeld wynosi:

 • 194 Euro na pierwsze i drugie dziecko,
 • 200 Euro na trzeci dziecko,
 • 225 Euro na każde kolejne dziecko.

Jak długo wypłacany jest Kindergeld?

Praktycznie Kindergeld wypłacany jest automatycznie od momentu przyznania przez urząd pieniędzy, aż do 18 roku życia dziecka. Rodzic ma jednak obowiązek informowania np. o zmianie miejsca zamieszkania. W przypadku ubiegania się o Kindergeld na dzieci pełnoletnie, uczące się, należy złożyć nowy wniosek, wraz z przedstawieniem zaświadczenia z uczelni czy szkoły, w której dziecko podejmie naukę. 

Komu przysługuje prawo do Kindergeld?

Każdy, kto jest zameldowany na terenie Niemiec, ma prawo do świadczeń socjalnych, a także obowiązek rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym, może złożyć wniosek o świadczenie rodzinne.  Świadczenia te są przyznawane bez znaczenia na wysokość uzyskiwanych dochodów.  Oprócz biologicznych rodziców o Kindergeld mogą wystąpić także:

 • rodzice adopcyjni, 
 • – rodzice przybrani (ojczym, macocha), jeśli po ślubie z biologicznym rodzicem, dzieci znajdują się w tak zwanym wspólnym gospodarstwie domowym,
 • dziadkowie, którzy opiekują się prawnie swoimi wnukami,
 • rodzice zastępczy, ale tylko gdy z dzieckiem zostanie zbudowana silna więź rodzinna, a wydatki związane z opieką nad dzieckiem są częścią budżetu domowego rodziny zastępczej.

Bezwględnym warunkiem otrzymywania pieniędzy jest wspólne mieszkanie dziecka z rodzicami. Jeśli dziecko wcześniej, np. w wieku 17 – lat podejmie decyzję o wyprowadzce, Kindergeld może być przelewane na jego osobiste konto. 

Zgodnie z literą prawa, każdy kto ma stałe miejsce pobytu czy zamieszkania w Niemczech, a więc ma tak zwaną nieograniczoną odpowiedzialność podatkową, ma prawo do świadczeń rodzinnych. Jednakże pod warunkiem, że:

 • przynajmniej 90 % rocznego przychodu rozliczone jest z niemieckim urzędem skarbowym,
 • albo jeśli dochód nie podlega niemieckiemu urzędowi skarbowemu, ale nie przekracza ustawowej kwoty wolnej od podatku, zgodnie z § 32a Abs. 1 S.2 Nr. 1 EStG (prawo podatkowe).

Gdzie składać wniosek?

Jeśli dzieci, na które rodzice ubiegają się o świadczenia socjalne mieszkają w Niemczech, to wniosek należy złożyć do właściwej Kasy Świadczeń Rodzinnych w urzędzie miasta, gdzie rodzice i dzieci posiadają meldunek. Wniosek można wypełnić również online, korzystając ze strony: www.formular.arbeitsagentur.de. 

Jeśli dzieci mieszkają na terenie Polski, to właściwą kasą, gdzie należy składać wniosek jest: 

Urząd Pracy
Kasa Świadczeń Rodzinnych w Saksonii
D – 09092 Chemnitz Faks: +49 3591 661 878
E-mail: Familienkasse-sachsen@arbeitsagentur.de

Wniosek można wysłać też pocztą, bądź złożyć osobiście, trzeba jednak pamiętać, że osoba składająca wniosek musi być pełnoletnia. Dziecko w swoim imieniu również może złożyć taki wniosek, pod warunkiem, że ukończyło 18 lat. 

Jakie dokumenty są niezbędne?

Oprócz wniosku na Kindergeld konieczne będzie:

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci,
 • zaświadczenia o miejscu zamieszkania i zameldowania w Polsce (całej rodziny) tłumaczone przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech, albo ostatni adres pobytu w Niemczech
 • kopia dowodu osobistego rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka,
 • decyzja o nieprzyznawaniu czy korzystaniu z zasiłków socjalnych w innym państwie. W przypadku Polski, konieczne jest potwierdzenie, że rodzice nie pobierają na dzieci 500 plus,
 • Lohnsteuerbescheinigung (rozliczenie roczne od pracodawcy),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli ukończyło 18 lat,
 • rozliczenie podatkowe z Niemiec za ostatni rok,
 • kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczych, jeśli jest prowadzona. 

Ile czekamy na decyzję o Kindergeld?

Wszystko zależy od tego, czy wniosek wypełnimy poprawnie i dostarczymy niezbędne dokumenty, a także od tego, ile wniosków do rozpatrzenia ma dana kasa. Jeśli dzieci mieszkają w Niemczech na decyzję czeka się maksymalnie do dwóch miesięcy, zazwyczaj jednak pieniądze już po trzech tygodniach są na koncie. W przypadku dzieci zameldowanych w Polsce okres ten może się znacznie wydłużyć, ze względu na większą ilość wniosków, a także konieczność sprawdzenia wszystkich informacji, zwłaszcza o niepobieraniu zasiłku w innym państwie. 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry