Jesteś tutaj
Start > Poradnik / Przydatne > Co przysługuje beneficjentom Hartz IV? część II

Co przysługuje beneficjentom Hartz IV? część II

Zapomogi wypłacane z zasiłku Hartz IV łączą się z innymi udogodnieniami – między innymi zwrotem kosztów za czynsz i ogrzewanie mieszkania. Jak to wygląda w praktyce i na co zwracać uwagę?

Reklama / Werbung

Ważne informacje:

 – oprócz miesięcznej zapomogi, beneficjenci Hartz IV mogą otrzymać środki pieniężne na czynsz i ogrzewanie, 

 – żeby Jobscenter przejął czynsz za mieszkanie, musi najpierw wyrazić zgodę na jego wynajem bądź pozostanie w nim,

 – do wniosku o przejęcie czynszu należy dołączyć koszty zakwaterowania (tak zwane KdU  – Kosten der Unterkunft), gdzie wyszczególnione są opłaty za media i mieszkanie. 

Opłata czynszu i ogrzewania zamiast Wohngeld

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, beneficjenci Hartz IV nie otrzymują już tak zwanego Wohngeld, ale mają prawo scedować opłaty, związane z czynszem i ogrzewaniem na Jobscenter. Mowa tu jest o wynajmowanym mieszkaniu. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż sytuacja może dotyczyć również lokum własnościowego, również ze spłacanym kredytem hipotecznym. Wystarczy, że spełnione są kryteria metrażowe, a rata za kredyt jest niższa niż czynsz bądź mu równa. Są to jednak bardzo indywidualne sytuacje, które należy omawiać z Jobscenter. 

To, jakie świadczenia dokładnie wchodzą w skład Hartz IV, jest określone w Sozialgesetzbüchern (SGB I do XII). Paragraf  § 22 SGB II i § 35 SGB XII szczegółowo reguluje, w jakich sytuacjach Jobscenter przejmie koszty, związane z mieszkaniem (czynsz i opłata za ogrzewanie).  I już w pierwszym zdaniu § 22 SGB II ustawodawca określa, że:

„Koszty będą uznane, jeśli będą odpowiadały rzeczywistym wydatkom.”

 Te rzeczywiste wydatki z kolei tyczą się zaspokajania konkretnych potrzeb. Jeśli więc Jobscenter uzna, że mieszkanie jest zbyt duże, to może wskazać konieczność zmiany na mniejsze. Również w przypadku zbyt wysokiego czynszu, którego cena podyktowana jest np. usytuowaniem w luksusowej dzielnicy, może być konieczna przeprowadzka do tańszego lokum. 

Jeśli jednak koszty przeprowadzki są zbyt wysokie bądź, z jakiś względów zmiana mieszkania nie jest możliwa (małoletnie dzieci, osoby upośledzone czy starsze, zamieszkujące nieruchomość), Jobscenter może przejąć koszty, nawet, jeśli są one wyższe i nieadekwatne do potrzeb domowników. 

Kto przelewa środki za czynsz najemcy?

Zgodnie z prawem Jobscenter pieniądze przelewa na konto adresata świadczeń. Ten z kolei jest zobowiązany terminowo regulować zarówno czynsz, jak i opłatę za media. Są jednak sytuacje, w których pieniądze zostaną bezpośrednio przelane na konto właściciela mieszkania czy spółdzielni. Taka sytuacja zachodzi, jeśli: 

 – powstało zadłużenie z powodu nieregulowania czynszu,

 – grozi odłączenie prądu z powodu nieregulowania rachunków,

 – osoba znajduje się już na liście dłużników, co może znaczyć, że nie będzie w terminie regulować opłat,

 – wynajmujący jest uzależniony od narkotyków czy alkoholu. 

Beneficjent HartzIV może również poprosić, by Jobscenter przelewał pieniądze bezpośrednio na konto najemcy. 

Jakie koszty przejmie Jobscenter?

Nie ma jednej odgórnej regulacji, w jakiej wysokości powinien być czynsz, by opłaty scedować na urząd. Jednak są regulacje, co do metrażu, które w poszczególnych województwach mogą się od siebie różnić. Przyjmuje się jednak, że:

 – średnio 45 – 50 m. kw. dla osoby żyjącej samotnie. Często dobrym rozwiązaniem, jest wynajem pokoju.

 – 60 m.kw. dla dwóch osób. 

– następnie na każdego członka rodziny dolicza się mniej więcej 15 m.kw. 

W Berlinie te wyliczenia wyglądają następująco:

Ilość osób w gospodarstwie domowym Miesięczny czynsz (bez mediów, tzw. Kaltmiete) brutto Powierzchnia mieszkania w m.kw. 
1 364,5 50
2 437,4 60
3 518,25 75
4 587,35 85
5 679,97 97
Każda następna osoba 84,12 Dodatkowo 12

W Hamburgu stawki są jeszcze wyższe

Ilość osób w gospodarstwie domowym Miesięczny czynsz (bez mediów, tzw. Kaltmiete) brutto Powierzchnia mieszkania w m.kw. 
1 463,5 50
2 556,2 60
3 681,75 75
4 772,65 85
5 987,46 97
Każda następna osoba 112,16 Dodatkowo 12

Jeśli chcemy wiedzieć, jakie stawki obowiązują w mieście, w którym mieszkamy, to konieczna jest wizyta w Jobscenter. 

Dla:

 – kobiet w ciąży,

– samotnych rodziców,

– osób, powyżej 60 – tego roku życia

 Urząd może odejść od powyższych norm i pokryć również wyższy czynsz bądź zaakceptować większy metraż mieszkania. 

Wraz z czynszem, pokrywane są opłaty za ogrzewania mieszkania. Pozostałe koszty – Internet, prąd czy woda, należy regulować już we własnym zakresie. 

Co, jeśli konieczna jest przeprowadzka?

Jeśli urzędnik stwierdzi, że czynsz za mieszkanie jest zbyt wysoki bądź metraż nie spełnia wymogów, to konieczna jest przeprowadzka. Należy więc znaleźć nowe mieszkanie, ale na samą przeprowadzkę wymagana jest zgoda od urzędniku (Umzugsgenehmigung). Bez takiego zezwolenia urząd nie przejmie żadnych kosztów przeprowadzki. 

Co otrzymamy w ramach pomocy?

 – 20 – 30 Euro na osobę (w zależności od regionu, kwoty mogą być wyższe bądź niższe) tak zwane Helferpauschale,

 – koszty, związane z zakupem kartonów,

– koszty związane z transportem i wynajmem samochodu. 

To jednak, czy urząd zwróci koszty, jest rozstrzygane indywidualnie. Również w przypadku wypożyczenia samochodu, trzeba w urzędzie przedstawić kilka różnych kalkulacji. 

Bedarfsgemeinschaft – czyli kto i w jakim stopniu skorzysta z pomocy. 

Zasiłek HartzIV może być wypłacany w całości, bądź ulegać obcięciu. To, w jakiej kwocie urząd wypłaci Ci Hartz IV bądź odmówi wypłacenia, zależy w szczególności od tego, z kim przeprowadzasz się do nowego mieszkania. Beneficjenci bowiem tworzą tak zwany Bedarfsgemeinschaft (rodzina bądź gospodarstwo domowe), który może być ciągły (dauerhaft), albo czasowy (temporär). Wszystko zależy od tego, kto tworzy poszczególne gospodarstwo domowe.

 I tu możliwe są tu trzy konstelacje:

 oboje pobieracie ALG II, ale nie jesteście w związku małżeńskim (dotyczy to zarówno związków partnerskich, powiązań rodzinnych, czy np. zamieszkania ze znajomym).  – w pierwszym roku po przeprowadzce tworzycie tak zwany temporäre Bedarfsgemeinschaft.W tym czasie urząd przyznaje pełne świadczenia socjalne. Po okresie jednego roku status zostaje zmienione na dauerhafte Bedarfsgemeinschaft, ale wtedy świadczenia socjalne zostają, zgodnie z obowiązującym prawem, obcięte dla każdego z beneficjentów.

 jeden z partnerów jest beneficjentem ALGII, natomiast drugi uzyskuje świadczenia finansowe z tytułu pracy (nie stanowicie związku małżeńskiego) – w pierwszym roku również stosuje się zasadę czasowej wspólnoty. Beneficjent korzysta wtedy z pełnych świadczeń. Po jednym roku pod uwagę brane są dochody osoby żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym i na tej podstawie świadczenia mogą zostać albo obcięte albo całkowicie odebrane. 

 odbiorcy Hartz II stanowią związek małżeński bądź są ze sobą spokrewnieni – w takim przypadku członkom rodziny przyznane są pełne świadczenia socjalne. 

Co jeszcze jest ważne, to że tzw. temporäre Bedarfsgemeinschaft przysługuje również rodzicowi, u którego dziecko przebywa dłużej niż 12 godzin w ciągu dnia, ale nie mieszka z nim na stałe. Jeśli więc po rozstaniu, dziecko zamieszkuje u jednego rodzica, a u drugiego spędza np. weekendy, to może ubiegać się o dotację socjalną. Tego rodzaju świadczenia przyznawane są również osobom, które nie mieszkają na terenie Niemiec. Rodzic, który mieszka w Polsce również może więc starać się o świadczenia na czas, kiedy dziecko przebywa w jego domu. Jeśli więc do świadczeń Hartz IV rodzic chce pobierać również tymczasowe świadczenia, z powodu opieki nad dzieckiem, to wystarczy, że napisze uzasadnienie do urzędu, informując, że np. regularnie przez 20 dni w roku dziecko przebywa w jego mieszkaniu. 

Zobacz Zasiłek dla bezrobotnych – Hartz IV – część I

Zobacz Zasiłek dla bezrobotnych – Hartz IV – część III

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

do góry